Epilepsie

Co je to epilepsie?

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými záchvatovými stavy. Příčinou epileptického záchvatu je změna dráždivosti mozkové kůry se vznikem abnormních výbojů mozkových neuronů.