Epilepsie

Co je to epilepsie?

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění, které se projevuje opakovanými záchvatovými stavy. Příčinou epileptického záchvatu je změna dráždivosti mozkové kůry se vznikem abnormních výbojů mozkových neuronů.
Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (1969-2014)