Lidé

Na poli diagnosticky a terapeuticky komplikovaných epilepsií působí multidisciplinární tým založený na spolupráci neurologů a dětských neurologů s neuroradiology, neurochirurgy, neuropsychology, specializovanou sociální pracovnicí, klinickými inženýry a středním zdravotnickým personálem (EEG laboranti a specializované epileptologické sestry).


1. neurologická klinika LF MU U sv. Anny

Neurologie: Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FCMA
Prof. MUDr. Ivan. Rektor CSc.
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
MUDr. Jitka Kočvarová
MUDr. Klára Musilová, Ph.D.
MUDr. Irena Novotná
MUDr. Martin Pail, Ph.D.
MUDr. Klára Štillová, Ph.D.
MUDr. Pavel Řehulka
MUDr. Ivana Tyrlíková tč. Mid-Atlantic Epilepsy and Sleep Center, Bethesda, USA
Psychologie: Mgr. Zuzana Fanfrdlová
Mgr. Radka Kubíková
Mgr. Iva Stehnová
PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D.
PhDr. Sabina Goldemundová
Epileptologická soc. pracovnice: Marta Michnová
Techn. spolupráce: Ing. Pavel Daniel
Ing. Martin Kojan
Ing. Radek Mareček
EEG laboranti: Lenka Zichová
Jana Langášková
Bc.Lenka Brázdová, DiS.
Veronika Bednářová
Michaela Hortová
Lenka Ivičičová, DiS.
Magdaléna Pěnčíková
Věra Staňková
Jana Stritzlová
Mgr. Petr Zlonický, DiS.

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Dětská neurologie: doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
MUDr. Michal Ryzí
MUDr. Štefania Aulická
MUDr. Pavlína Cahová
MUDr. Petra Hanáková
MUDr. Ondřej Horák
Dětská psychologie: Mgr. Jana Pejčochová
PhDr. Zuzana Makovská
EEG laborantky: Kateřina Blatná
Lenka Drbalová
Marie Dvořáková
Eva Konečná
Eva Koubková
Gabriela Pilařová
Irena Souchopová
Marie Šenkyříková

Klinika neurochirurgie FN LF MU sv. Anny

  doc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
MUDr. Jan Hemza, Ph.D. et Ph.D.
doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
Ing. Ivo Říha

Klinika zobrazovacích metod LF MU, FN U sv. Anny

  Prim.MUDr.Jiří Vaníček, Ph.D.
MUDr. Marta Pažourková
MUDr. Petr Bednařík tč. USA
Mgr. Jana Nahodilová
MUDr. Alena Svátková
MUDr.Petra Cimflová
ing. Klára Brabencová

Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN U sv. Anny

  prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
MUDr. Mgr. Lucie Požárová

Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, Centrum molekulární biologie a genové terapie

  RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (1969-2014)