Kontakty

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny
email: mbrazd@med.muni.cz
tel.: 543 182 684

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc, FCMA, FANA
Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny
email: irektor@med.muni.cz
tel.: 543 182 623

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Centrum pro epilepsie Brno
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
email: hoslej@fnbrno.cz
tel.: 532 234 911

MUDr. Jitka Kočvarová
Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny
email: jitka.krizova@fnusa.cz

MUDr. Irena Novotná
Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny
email: irena.novotna@fnusa.cz