Ke stažení

Prezentace ke stažení

Prof. MUDr. Milan Brázdil: Status epilepticus (ppt 1 MB)
prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.: Řidičské průkazy (ppt 909 kB)

Posouzení možnosti chirurgické terapie epilepsie a vlastní chirurgická terapie epilepsie u slovenských (zahraničních pacientů)

Centrum pro epilepsie Brno poskytuje vysoce specializovanou péči včetně epileptochirurgie českým pacientům. Od roku 2002 poskytujeme poskytujeme tuto péči i slovenským pacientům. Jejich počet se neustále zvyšuje a v posledních dvou letech bylo v Centru pro Epilepsie Brno operováno více než 20 pacientů ze Slovenska.

Posuzování jednotlivých případů je individuální a základem je žádost ošetřujícího lékaře v SR o schválení superspecializované péče v ČR. Tuto žádost podává ošetřující lékař slovenského pacienta na slovenskou zdravotní pojišťovnu, společně s krátkou zprávou, která z medicínského hlediska odůvodňuje ošetření slovenského pacienta v ČR.

Jako přílohu je nutno slovenské pojišťovně předložit finanční alternativy ošetření v ČR. Tyto přílohy orientačně vyčíslují náklady na ošetření a je možné si je stáhnout ZDE ve formátu .xls (86.5kB).

Ošetřující lékař slovenského pacienta předkládá pojišťovně všechny varianty, protože před hospitalizací není jasné, která varianta bude pro daného pacienta optimelní.

Praktický postup:
  1. konzultace pacienta s některým z lékařů Centra pro epilepsie Brno (Prof. Rektor, Prof.Brázdil, prof. Kuba, Doc. Ošlejšková, Dr. Ryzí – emaily a telefonní čísla – viz. kontakty)
  2. žádost předložená pojišťovně viz shora
  3. po schválení pojišťovnou objednání pacienta prostřednictvím lékařů uvedených v bodu 1 na epileptologické odd. FN USA (dospělí) nebo KDN FN Brno (děti)
  4. individuální postup dle výsledků – lékař Centra pro epilepsie Brno na dobu vyšetřování a operace organizuje další postup
Dotazy: jitka.krizova@fnusa.cz; hoslej@fnbrno.cz