Aktuality

Pozvánka na Společenský podvečer a besedu s odborníky v epileptologii 2017
27. března 2017 v Café Práh Brno, ve Vaňkovce 1

FNUSA členem mezinárodní celoevropské referenční sítě EpiCare
Centru pro epilepsie Brno se podařilo stát členem mezinárodní celoevropské referenční sítě (European Reference Network) EpiCare.

EPODES 2017
Ve dnech 16. - 20. 1. 2017 proběhl v Brně již sedmý Evropský kurz chirurgie epilepsie (EPODES).

EpiTýden Roberta Kuby 2017
Dovolte nám, abychom vás všechny co nejsrdečněji pozvali k účasti na některé z akcí pořádaných naším pracovištěm v rámci EpiTýdne Roberta Kuby 2017.

více aktualit
Fakulta

Centrum pro epilepsie Brno bylo založeno v roce 1993. Jeho zakládajícími pracovišti byly 1. neurologická klinika LF MU ve FN U sv. Anny, Klinika dětské neurologie LF MU ve FN Brno, Nerochirurgická klinika LF MU ve FN U sv. Anny a Klinika zobrazovacích metod LF MU ve FN U sv. Anny. Rozhodnutím Akademického senátu LF MU získalo v roce 2007 statut Univerzitního centra pro epileptologii a epileptochirurgii LF MU Brno, dne 7. 3. 2011 byl tento rozhodnutím děkana LF MU změněn na statut Akademického centra pro epileptologii a epileptochirurgii LF MU. Centrum pro epilepsie Brno získalo akreditaci Evropské epileptologické asociace (EUREPA) jako oficiální výukové centrum (European Educational Network Center) poskytující vzdělávání ve shodě s evropskou certifikací pro epileptologii.

Dne 29.9.2015 udělilo Ministerstvo zdravotnictví ČR FN U Sv. Anny v Brně ve spolupráci s FN Brno statut Centra vysoce specializované péče pro farmakorezistentní epilepsie pro dospělé a děti.


Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (1969-2014)