Epilepsie

Jak často se epilepsie vyskytuje?

Vyskytuje se jak v dětském věku, tak i v dospělosti. Není zvláštností, že se epilepsie vyskytne u některých jedinců až ve stáří, přestože v průběhu svého života tímto onemocněním netrpěli.

Ne vždy ale prodělaný záchvat musí nutně znamenat onemocnění epilepsií. Někdy nastane případ, že člověk prodělá ojedinělý epileptický záchvat, který byl situačně provokován. V takovém případě se může jednat o tzv. situačně podmíněný epileptický záchvat, který se v budoucnu již nemusí opakovat. Organismus také může zareagovat epileptickým záchvatem při celkovém akutním metabolickém, nebo toxickém onemocnění. Ani v takovém případě nehovoříme o epilepsii. Ojedinělý situačně navozený epileptický záchvat během života prodělá 1–4% populace.

Výskyt epilepsie v populaci je asi u 0.5-1% lidí. To znamená, že v současnosti trpí tímto onemocněním na celém světě asi 50 milionů jedinců. V České republice v současnosti žije asi 70 000-100 000 lidí s epilepsií. Ve vyspělých zemích ročně přibývá 24-53 nemocných na 100 000 obyvatel. V rozvojových zemích je výskyt nových případů onemocnění díky většímu výskytu infekcí a úrazů až trojnásobně vyšší.