Epilepsie

Ztratím práci? Mohu sportovat? Mohu řídit motorová vozidla? Vadí let letadlem? Mohu mít děti?

Každé chronické onemocnění vyvolává u nemocného a jeho rodiny řadu otázek, které souvisejí s obavami ohledně nepříznivého ovlivnění jeho dalšího života. Je třeba zdůraznit, že u dobře kompenzovaných nemocných, u nichž se daří záchvatům zcela zabránit, nedochází k zásadnímu zhoršení kvality jejich života. U nemocných s nedostatečně kompenzovanou epilepsií je ovšem nutná pomoc nejenom nejbližších příbuzných, ale nezbytná je i profesionální psychosociální podpora zkušených psychologů a specializovaných sociálních pracovníků.