Milé poděkování

Milé poděkováníProf. MUDr. Robert Kuba, Ph.D. (1969-2014)