Kurs klinické epileptologie IX

Termín konání: 27. – 28. 3. 2019
Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Přednášková místnost, budova C1, 6. NP

Program

27. 3. 2019

9.00-9.15 Zahájení kursu – prof. Brázdil
9.15-9.35 Funkční reorganizace epileptického mozku – prof. Brázdil
9.35-9.55 Současné přínosy epileptogenetiky – prim. Horák
9.55-10.15 Komunikace s pacientem po prvním záchvatu, po selhání iniciální monoterapie a po potvrzení farmakorezistence – dr. Kočvarová
Přestávka
10.45-11.10 Časté a vzácné klinické iktální projevy u epilepsie temporálního laloku – dr. Pail
11.10-11.35 Inzulární epilepsie – dr. Doležalová
11.35-12.00 Dravetové syndrom v dětském a dospělém věku – dr. Česká, dr. Aulická, dr. Danhofer, doc. Ošlejšková
Oběd
13.30-13.50 Léčba dítěte po prvním záchvatu – prim. Horák
13.50-14.15 Ještě je tu šance: Strategie léčby pacienta po selhání dvou antiepileptik – prof. Brázdil
14.15-14.40 Management non-konvulzivního SE – dr. Doležalová
Přestávka
15.10-15.30 Invazivní EEG (update) – prof. Brázdil
15.30-15.50 Nejpoužívanější operační postupy v dětské epileptochirurgii – doc. Brichtová
15.50-16.10 Kognitivní aspekty epileptochirurgie – prof. Rektor

28. 3. 2019

9.00-9.20 Prokonvulzivní efekt léků – dr. Pail
9.20-9.40 Nežádoucí účinky nejčastěji používaných antiepileptik – dr. Strýček
9.40-10.00 Nežádoucí účinky antiepileptik, kterých si nevšímáme – dr. Ryzí
Přestávka
10.30-10.50 Současné možnosti automatické detekce epileptických záchvatů – dr. Doležalová
10.50-11.10 Epilepsie jako stigma – dr. Novotná
11.10-11.30 Možnosti pomoci pacientům s epilepsií v sociální oblasti – M. Michnová
Oběd
13.30-15.30 Vybrané kazuistiky

Program ke stažení v PDF zde.

Po absolvování kursu bude účastníkům udělen certifikát.

Kontakt: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., email: milan.brazdil@fnusa.cz