EPODES 2017

Ve dnech 16. - 20. 1. 2017 proběhl v Brně již sedmý Evropský kurz chirurgie epilepsie (EPODES). První kurz se konal v roce 2008, cílem bylo edukovat nově vznikající centra provádějící operační léčbu epilepsie (EPODES – European Program for Development of Epilepsy Surgery). Brněnské Centrum pro epilepsie získalo jeho pořádání proto, že od roku 1993, kdy bylo založeno, vypracovalo se díky intenzivní klinické a výzkumné práci a nadšení lékařů ve Fakultní nemocnici U svaté Anny, v jedno z předních evropských pracovišť. Chirurgie epilepsie je technicky i intelektuálně náročný projekt, v Brně se na jeho činnosti v současnosti podílejí kliniky Fakultní nemocnice U svaté Anny: 1. neurologická, neurochirurgická, zobrazovacích metod a Patologicko-anatomický ústav, a z FN Brno Klinika dětské neurologie. Po prvním roce bylo rozhodnuto, aby i další roky kurzy pokračovaly v Brně. V průběhu doby se brněnské kursy staly oficiálními výukovými kurzy Mezinárodní ligy proti epilepsii (ILAE), nejdříve její Komise pro evropské záležitosti, později i Komise pro chirurgickou terapii. Tím se jejich záběr rozšířil i mimo Evropu.

Letos se kurzu účastnilo 53 neurologů, dětských neurologů, neurochirurgů a neuropsychologů z řady evropských zemí, ale také z Hong Kongu, Tchajwanu, Iránu, Jižní Afriky či Argentiny. Vyučující, kteří musí strávit v Brně celý týden, jsou přední osobnosti oboru a letos dorazili - mimo Brna a Prahy - z Utrechtu, Paříže, Londýna, Grenoblu a Göteborgu. Lokálním organizátorem kursu je prof. Ivan Rektor. Výuka je velmi intenzívní, dopoledne přednášky, odpoledne, až do večera diskuse nad kazuistikami. Kurzy jsou atraktivní pro svoji vysokou odbornou úroveň, ale i pro dobrou infrastrukturu a rozumné ceny. Mentorům jsou hrazeny náklady na cestu a pobyt, učí bez nároku na honorář. Díky podpoře ILAE je každým rokem k dispozici až 20 cestovních grantů, zejména pro účastníky z méně bohatých a vzdálených zemí. Přípravy na osmý kurz v lednu 2018 již začaly.