EpiTýden Roberta Kuby 2022

EpiTýden Roberta Kuby 2022

Kurs klinické epileptologie IX - OPAKOVÁNÍ

Termín konání: 20. – 21. 4. 2022
Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Přednášková místnost, budova C1, 6. NP

20. 4. 2022

9.00-9.15 - Zahájení kursu – prof. Brázdil
9.15-9.35 - Funkční reorganizace epileptického mozku – prof. Brázdil
9.35-9.55 - Současné přínosy epileptogenetiky – prim. Horák
9.55-10.15 - Komunikace s pacientem po prvním záchvatu, po selhání iniciální monoterapie a po potvrzení farmakorezistence – dr. Kočvarová
Přestávka
10.45-11.10 - Časté a vzácné klinické iktální projevy u epilepsie temporálního laloku – dr. Pail
11.10-11.35 - Inzulární epilepsie – dr. Doležalová
11.35-12.00 - Dravetové syndrom v dětském a dospělém věku – dr. Česká, dr. Aulická, dr. Danhofer, doc. Ošlejšková
Oběd
13.30-13.50 - Ještě je tu šance: Strategie léčby pacienta po selhání dvou antiepileptik – prof. Brázdil
13.50-14.15 - Léčba dítěte po prvním záchvatu – prim. Horák
14.15-14.40 - Management non-konvulzivního SE – dr. Doležalová
Přestávka
15.10-15.30 - Invazivní EEG (update) – prof. Brázdil
15.30-15.50 - Nejpoužívanější operační postupy v dětské epileptochirurgii – doc. Brichtová
15.50-16.10 - Kognitivní aspekty epileptochirurgie – prof. Rektor

21. 4. 2022

9.00-9.20 - Prokonvulzivní efekt léků – dr. Pail
9.20-9.40 - Nežádoucí účinky nejčastěji používaných antiepileptik – dr. Strýček
9.40-10.00 - Nežádoucí účinky antiepileptik, kterých si nevšímáme – dr. Ryzí
Přestávka
10.30-10.50 - Současné možnosti automatické detekce epileptických záchvatů – dr. Doležalová
10.50-11.10 - Epilepsie jako stigma – dr. Novotná
11.10-11.30 - Detekce epileptických záchvatů systémem Embrace 2 – M. Habalová
Oběd
13.30-15.30 - Vybrané kazuistiky

Po absolvování kursu bude účastníkům udělen certifikát.

Den České ligy proti epilepsii – 22. 4. 2022

9:00 – 9:30 - Doležalová Irena – Antiepileptika v akutní a intenzívní péči

VI. International Seizure Conference

10:00 – 13.00 - Rigorous discussion of the epilepsy surgery patients
Panel Members: Baumgartner Christoph (Vídeň), Brázdil Milan (Brno), Fabo Daniel (Budapešť), Kršek, Pavel (Praha), Krýsl David (Praha), Rektor Ivan (Brno), Timárová Gabriela (Bratislava), Vojtěch Zdeněk (Praha), Vojvodič Nikola (Bělehrad), Zwolinski Piotr (Varšava)

Kontakt: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., email: milan.brazdil@fnusa.cz

Kurs klické epileptologie IX Den České ligy proti epilepsii 2022