500. operační výkon

Dne 9.3.2011 byl na Neurochirurgické klinice LF MU FN u svaté Anny v rámci Univerzitního centra pro epilepsie Brno proveden 500. operační výkon u pacienta s farmakorezistentní epilepsií. Brněnské Univerzitní centrum bylo založeno v roce 1993 a za tuto dobu zde bylo provedeno 332 resekčních operací, 156 implantací stimulátorů nervus vagus a 12 tzv. kalosotomií. Mimo vlastních 500 operačních výkonů bylo provedeno 123 diagnostických invazivních EEG, většinou pomocí hloubkových (intracerebrálních) elektrod.